Cloud tehnologije postale su sastavni deo poslovanja svake kompanije, jer nude baš ono što je potrebno modernom društvu, a to je efikasnost. One vam omogućavaju da sve servise i informacije skladištite na jednom, sigurnom mestu, uz minimalne trškove.

 

Ne postoje dva identična cloud-a. Naravno, pojedini su vrlo slični, ali ono što im je 100% zajedničko je ista funkcija. Suština ovih razlika leži u načinu na koji ih pojedinačni biznisi koriste.

Svaka firma, pa tako i vaša, ima svoje određene potrebe koje cloud servis treba da zadovolji. Iz tog razloga ćemo vam u ovom tekstu objasniti kako funkcioniše svaki od 4 vrste clouda – javni, privatni, multi i hibridni cloud, i upoznati vas sa njihovim prednostima i manama.

 

Javni cloud

Kada se spomene reč cloud, većina ljudi odmah pomisli na javni cloud zbog velikih provajdera, njihovih vlasnika, a to su Google Cloud, Microsoft i Amazon Web Services.

 

Ova cloud struktura je komercijalnog karaktera, jer se korišćenje nekog ograničenog prostora nudi besplatno, dok se nadogradnja naplaćuje. Novčana naknada nije nije visoka, pa je baš iz tog razloga ova vrsta cloud-a vrlo isplativa. Ono što je takođe bitno naglasiti je da vi u ovom slučaju plaćate samo uslugu.

 

Virtuelno skladište, kao i hardver i mrežne uređaje delite sa drugim korisnicima i kompanijama, a svojim podacima pristupate putem web pretraživača.

Kada govorimo o sigurnosti, činjenica ja ova globalna mreža obezbeđuje određeni kontinuitet u poslovanju, ali ipak treba obezbediti dodatnu sigurnost ako vaši podaci to iziskuju.

 

Privatni cloud

 

Servisi privatnog cloud-a mogu biti locirani “in house” ili kod provajdera kojeg ste odabrali, a koristi ih isključivo vaša firma. Dakle, hardver i softver se u ovom slučaju razvijaju u potpunosti sa potrebama vašeg poslovanja.

Ova verzija cloud-a se najčešće bira za čuvanje poverljivih podataka koji ipak “moraju pod ključ”, a korisnici su uglavnom državne ustanove, velike korporacije, banke…

Startni troškovi implementiranja ovog sistema su nešto veći, dok održavanje ne mora biti ukoliko ne razvijate svoj sektor u firmi, već angažujete provajdera.

Sigurnost podataka će biti na viskom nivou i vi imate apsolutnu kontrolu nad njima.

Ono što bismo posebno istakli kao prednost ovog sistema je prilagođavanje cloud-a vašem poslovanju i podleže promenama u svakom trenutku.

 

Hibridni cloud

 

Kako i sama reč kaže, ova vrsta cloud-a je mešavina privatnog i javnog cloud-a. Verovatno se pitate otkud potreba za njihovim spajanjem. 🙂 Jednostavno rečeno, neke firme svoje poverljivije podatke skladište na privatnom cloud-u, a one manje bitne na javnom i na taj način koriste benefite oba servisa.

Migracije između ova dva tipa servisa vrše se sa lakoćom, pa je ovo još jedan razlog za odabir hibridnog cloud-a.

Njegova najznačajnija prednost su optimizovani troškovi koji se postižu balansiranom upotrebom ove dve vrste cloud-a.

 

Multi-cloud

Iako podrazumeva udruživanje cloud-a, osnovna razlika između hibrid i multi-clouda je ta što on češće podrazmeva mešavinu javnih cloud servisa. Mogu im se dodati i privatni, ali i ne moraju.

 

Ako odaberete multi-cloud nećete se vezati samo za jednog provajdera što vam obezbeđuje dodatnu sigurnost. Takođe, na ovaj način možete da koristite benefite različitih usluga nekoliko provajdera.

 

I dalje niste sigurni za koje rešenje bi trebalo da se odlučite? Nikakav problem, kontaktirajte Ajti.rs  tim i obezbedite sebi cloud rešenje koje će vam olakšati funkcioisanje i unaprediti poslovanje. 🙂