JP Elektrokosmet – podrška informacionom sistemu, strukturno kabliranja, mrežna administracija.