Podrška inforormacionom sistemu, umrežavanje, povezivanje lokacija, mrežna administracija