Da li vas iznenađuje podatak da čovečanstvo koristi štampač već 83 godine? Dugačak je to vek za jedan tehnološki izum, usaglasićete se sa nama. Kako to već ide sa tehnologijom, promene tokom vremena su bile mnoge, ali su njegova suština i funkcija ostale iste.

Većina današnjih kompanija ne može da zamisli svoje poslovanje bez štampača i koristi ga svakodevno, ali da li su sebi ikada postavile pitanje – koji se to podaci štampaju i kako korišćenje štampača utiče nas sve nas?

Mi ćemo vam danas dati odgovore i skrenuti pažnju na negativne strane korišćenja štampača koje i te kako treba imati u vidu ukoliko ste korisnik istog.

 

  • Bezbednost podataka

Hakerski napadi postali su jedna od vodećih “boljki” modernog poslovanja. Cyber kriminal uvek traži nove načine da se uvuče u “pore” naših sistema i dođe do poverljivih podataka. Pored računara, skeneri, kopir mašine i štampači su takođe uređaji koji su njihova meta.

S obzirom da nisu svesne ove činjenice, IT kompanije pažnju uglavnom posvećuju zaštiti servera i računara, a štampač posmatraju samo kroz njegovu bazičnu funkciju.

 

Kako vas štampač može ugroziti? 

Za početak, faksovani, odštampani i kopirani dokumenti podjednako su ranjivi kao i bilo koji drugi podaci mogu doći u pogrešne ruke. 

Osnovna funkcija štampača je obrada i štampanje dokumenata sa osetljivim informacijama poput poreskih obrazaca, finansijskih izveštaja, medicinskih informacija, podacima o zaposlenima. One se prvo šalju štampaču, tako da je haker može vrlo lako da ih presretne. Takođe, sve ove informacije postaju deo operativnog sistema štampača. Ako ste ih odložili na USB flash ili bilo koju drugu vrstu hard drive-a, kopijama podataka se može pristupiti čak i kad je štampač isključen.

Moderne verzije štampača rade putem wi fi-a što znatno olakša hakersko presretanje podataka.

Imajući ove probleme na umu, od vitalnog je značaja da svako poslovanje obezbedi instalaciju najnovijeg bezbednosnog softvera potpuno ažuriranog. Kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli. 

 

  • Nagomilavanje bespotrebnog otpada

Koliko puta ste odštampali neki dokument za koji se ispostavilo da vam zapravo nije potreban? Sigurni smo često. Sama činjenica da bespotrebno trošite papir, električnu energiju i zauzimate prostor nagomilavanjem papira dovoljan su razlog da ovo više ne radite.

 

  • Ugrožavanje okoline proizvodnjom papira 

Jedan odštampani papir deo je velikog lanca čije karike pojedinačno vrše ogroman uticaj na okolinu. Počnimo od same proizvodnje. Fabrike oslobađaju veliku količinu štetnih gasova poput ugljen-dioksida i nitro oksida dok voda igra glavnu ulogu u obradi celuloze. O ugrožavanju šumskih površina ne bi trebalo govoriti. Prosečno 12 500 tona celokupnog otpada SAD-a čini papir.

  • Kertridži 

Proizvodnja samo jednog kertridža sa tonerom emituje oko 4,8 kg ugljen-dioksida i iskoristi se skoro 3l ulja.

Negativan uticaj jednostavnog bacanja starog kertridža sa mastilom ili tonerom u smeće je ogroman. Isparavanja i teški metali u mastilu mogu dovesti do zagađenja tla, pa čak i vode kada se ostave na deponiji, dok plastici trebaju hiljade godina da se razgradi, a čak i tada će nastaviti da zagađuje zemljište. Godišnje se baci više od 375 miliona praznih kertridža sa mastilom i tonerom, a većina njih završi na deponijama.

  • Uticaj na zdravlje

Australijski istraživački tim testirao je 62 nedavna modela laserskih štampača kompanije Canon, HP LaserJet, Ricoh i Toshiba kako bi izmerio nivo emisije koju su proizveli. Istraživači su testirali štampače u kancelariji otvorenog tipa, kakve su i mnoge kancelatije širom sveta, i u kontrolisanoj komori.

Testovi su pokazali da su neki štampači ispuštali sitne komadiće tonera u obliku ultrafinih čestica (UFP) koje mogu prodreti u pluća i dovesti do respiratornih komplikacija, kardiovaskularnih problema i raka. Ovaj efekat upoređuje se sa efektom koji stvara duvanski dim.

Kako biste predupredili potencijalne probleme i što više smanjili štetni uticaj štampača potrebno je da:

  • zaštite svoje štampače odgovarajućim softverom koji će izbeći svaku potencijalnu malverzaciju vaših podataka
  • potrudite se da iskorišćene kertridže i papire preusmerite na reciklažu
  • razmislite da li vam je štampanje određenog dokumenta potrebno
  • maksimalno iskoristite prostor tako što ćete štampati dvostrano
  • ako menjate stare štampače za nove, uređaje koji vam ne trebaju donirajte nekome 

 

Na kraju svega, zapitajte se – da li mi je ovaj email zaistra potreban odštampan?